d'Alblasserwaerdt

Historie

Het oprichtingsjaar van de vereniging is  1969 (16 december).

 

Het ontstaan

 

De wortels van het ontstaan van de vereniging gaat terug naar een aantal mensen uit onder andere de hengelsport Alblasserdam. De Voorzitter van de hengelsportvereniging was dhr. Dick Brouwer, die een ingang bij de gemeenteraad en het hoogheemraadschap had.

 

Dhr. Hoss, directeur van de SNS Bank in Alblasserdam speelde ook een rol. Dhr. Brouwer en dhr. Hoss zijn al pratende met een clubje van de Nederwaart, benaderd. Dit om een soort vereniging te gaan oprichten en in Ablasserdam een jachthaven bij de Witte Molen te gaan bouwen. En zo ontstond de tweede haven van Alblasserdam met de naam Nederwaard. De eerste haven was die van de Watersportvereniging Alblasserdam.

 

In december 1969 is de WSV den Alblasserwaerdt, oftewel WSV d’Alblasserwaerdt opgericht. Het eerste bestuur bestond uit:

  • Voorzitter Han Hoss
  • Secretaris Dick Brouwer
  • Penningmeester Roozendaal

 

De Nederwaard

 

De bouw van de Nederwaard, met als projectleider dhr. Huig Boele als Projectleider, is begin januari 1970 gestart. In mei van dat jaar is de Nederwaard toen geopend. 30 – 40 mensen hebben hier hard aan gewerkt, waarbij de plannen al waren uitgewerkt. De haven werd geopend door de burgemeester van Alblasserdam, dhr. Vijgeboom.

 

De Overwaard

 

Een jaar later zijn vervolgens de plannen ontwikkeld voor de Overwaard. De bouw hiervan startte in 1971. De Overwaard was in 1972 klaar. Dhr. Teun Both was die tijd inmiddels als voorzitter van de technische commissie aan het verenigingsbestuur toegevoegd.

 

Aan het begin van het haar 1979 werden de boten groter en daarmee de wens om ook buiten een ligplaats te hebben. De Schutsluis kon de kleinere en lagere boten wel toelaten, maar de grotere boten veroorzaakten al meer problemen. Hiermee is de wens naar een derde haven, oftewel de Buitenhaven, ontstaan.  Het dagelijks bestuur was in samenstelling inmiddels veranderd: dhr. Hoss was nog steeds de voorzitter, inmiddels was dhr. Both secretaris en was dhr. Brouwer penningmeester.

 

De Buitenhaven

 

Dhr. Cor Weijers, tekenaar-constructeur, stond aan de basis van het totaalplan van de Buitenhaven. Dhr. Weijers heeft zijn plan gemaakt op boten tussen 6.00 en ongeveer  11.30 meter. Dhr. Brouwer maakte deze plannen compleet door de detaillering en het uitwerken van het plan van de Buitenhaven. Begin 1980 startte de bouw van de Buitenhaven en heeft een jaar geduurd. Deze bouw werd geleid door dhr. Reugebrink. De haven werd feestelijk geopend door dhr. Ross zelf.

 

In 1978 ontstond er overigens een uitbreiding van het bestuur door de toetreding van dhr. Reugebrink als tweede Voorzitter. Dit in verband met de lichamelijke gesteldheid van dhr. Hoss. In 1984 werd dhr. Reugebrink alleen voorzitter van de vereniging.

 

Waardhuis

 

In de Nederwaard en de Overwaard ontstond de wens om een vierde jachthaven te ontwikkelen aan de binnenkant van de sluis. Dit werd jachthaven Waardhuis. Deze is in de periode 1982 – 1983 gebouwd. Mede door gebruik te maken van het reeds beschikbare materiaal van de bouw van de Buitenhaven. In augustus 1983 werd  jachthaven Waardhuis door dhr. Hoss geopend.  En zo was de vereniging compleet, bestaande uit vier verschillende havens; de Nederwaard, de Overwaard, de Buitenhaven en het Waardhuis

Actueel weer
Contactgegevens

Bezoekadres:
Haven 2a
2951 GC Alblasserdam

Postadres:
Postbus 169
2950 AD Alblasserdam

Brugwachter:
06-39001688

Ledenadministratie:
leden@wsvalblasserwaerdt.nl