Historie


De geschiedenis van onze vereniging begint bij een aantal mensen uit onder andere de hengelsport Alblasserdam. De voorzitter van de hengelsportvereniging was dhr. Dick Brouwer, die een ingang bij de gemeenteraad en het hoogheemraadschap had. Ook dhr. Hoss, directeur van de SNS Bank in Alblasserdam, speelt een rol. Dhr. Brouwer en dhr. Hoss zijn al pratende met een clubje van de Nederwaard benaderd om een soort vereniging op te richten én in Alblasserdam een jachthaven bij de Witte Molen te bouwen. Zo werd op 16 december 1969 WSV d’Alblasserwaerdt opgericht.

De Nederwaard

De bouw van haven De Nederwaard ging iets later, begin januari 1970, van start. In mei van dat jaar kon de Nederwaard toen geopend worden. Zo’n 30 tot 40 mensen hebben hier destijds hard aan gewerkt. De plannen waren al uitgewerkt.

De Overwaard

Een jaar later zijn vervolgens de plannen ontwikkeld voor De Overwaard. De bouw hiervan startte in 1971 en de haven was in 1972 klaar.

De Buitenhaven

Eind jaren 70 werden de boten groter en daarmee ontstond de wens om ook voor het buitenwater een ligplaats te hebben. De Schutsluis kon de kleinere en lagere boten wel toelaten, maar de grotere boten veroorzaakten al meer problemen.

Hiermee is de wens naar een derde haven, oftewel de Buitenhaven, ontstaan. Plannen werden gesmeed, tekeningen gemaakt en begin 1980 startte de bouw van De Buitenhaven. Een goed jaar later was de bouw gerealiseerd en werd De Buitenhaven op een feestelijke manier geopend.

Het Waardhuis

In de Nederwaard en de Overwaard ontstond de wens om een vierde jachthaven te ontwikkelen aan de binnenkant van de sluis. Dit werd jachthaven Het Waardhuis. Deze is in de periode 1982-1983 gebouwd, mede door gebruik te maken van het reeds beschikbare materiaal van de bouw van de Buitenhaven. In augustus 1983 werd jachthaven Waardhuis geopend.

En zo was de vereniging compleet, bestaande uit vier verschillende havens: de Nederwaard, de Overwaard, de Buitenhaven en het Waardhuis!
windroos
Bezoekadres:
Haven 2a
2951 GC  Alblasserdam

Postadres:
Postbus 169
2950 AD  Alblasserdam
Heeft u een vraag?
info@wsvalblasserwaerdt.nl

Brugwachter:
06 - 390 016 88

Havenmeester:
06 - 429 985 58  of  078 - 691 83 81
Waar vind u onze havens?
De Buitenhaven
De Nederwaard
De Overwaard
Het Waardhuis
Onze documenten
Statuten
Huishoudelijk reglement
©2024 Elementary Design